« All Events

Product Promotion

லிவரம்

Date: March 19 @ 8:00 am | Location:

கீழாநெல்லி, கரிசலாங்கண்ணி, கடுகரோகிணி, சீமை நிலவேம்பு, வேப்பிலை சேர்ந்தது


ஹெர்பல் ஃபிரஷ்

Date: March 10 @ 8:00 am | Location:

புதினா, கடுக்காய், ஜாதிக்காய், மாசிக்காய், கிராம்பு சேர்ந்தது

 


லிவரம்

Date: March 4 @ 8:00 am | Location:

கீழாநெல்லி, கரிசலாங்கண்ணி, கடுகுரோகிணி, சீமை நிலவேம்பு, வேப்பிலை சேர்ந்தது


உஷ்பா

Date: February 29 @ 8:00 am | Location:

நன்னாரி, ஜாதிப்பத்திரி, இஞ்சி, தாமரை, அதிமதுரம் சேர்ந்தது


ஆரோக்

Date: February 28 @ 8:00 am | Location:

தாமரை, ரோஜா, செம்பரத்தை, மாசிக்காய், அதிமதுரம் கரிசலாங்கண்ணி சேர்ந்தது


ஹீமோகெய்ன்

Date: February 27 @ 8:00 am | Location:

நெல்லி, கரிசாலை, அன்னபேதி செந்தூரம் சேர்ந்தது


நெல்-சி

Date: February 26 @ 8:00 am | Location:

நெல்லிக்காய் சேர்ந்தது


ரிலாக்ஸான்

Date: February 21 @ 8:00 am | Location:

புதினா, ஓமம், வாசனைப்புல், நீலகிரித் தைலம், ஜாதிபத்திரி சேர்ந்தது


மூல்கேப்

Date: February 19 @ 8:00 am | Location:

தான்றிக்காய், நன்னாரி, பார்லி சேர்ந்தது


குளோடெண்ட்

Date: February 17 @ 8:00 am | Location:

கடுக்காய், மாசிக்காய், ஜாதிக்காய், கிராம்பு, ஓமம், புதினா மூலிகைகள் சேர்ந்தது