« All Events

Recognitions/Colloborations/Approvals/Awards

புதிய உறுப்பினர் அறிமுகம்

Date: January 27, 2018 @ 8:00 am | Location:

ஆரோக்கிய சேவை செய்ய வயது ஒரு தடை இல்லை. திரு.சவரிமுத்து (73 வயது) மணப்பாறை ஸ்ரீ ரோஹிணி ஹொ்பாலயாவில் பொருள் வாங்கி ரோஹிணி ஆரோக்கிய சங்கத்தில் இணைகிறார். மரு.ஆர்.சதீஷ் அவா்கள் வாழ்த்துகிறார்